Конфликтни теми | Здраве | Други теми | Избрано от редактора | Проблясъци | Вяра

Възражение


08 Януари 2009, Четвъртък

ОТНОСНО: Приемане на Предварителен проект за Общ устройствен план на Община Варна и специфични правила и нормативи за прилагането му от Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика проведен 20,21.11.2008г. в гр.Варна

 

ДО: Г-Н АСЕН ГАГАУЗОВ-МИНИСТЪР ,

МРРБ –СОФИЯ

 

ДО: Г-Н БОРИС ВЕЛЧЕВ-

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО: АДМ. ХРИСТО КОНТРОВ-

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА

ОБЛАСТ ВАРНА

 

ДО: Г-Н КИРИЛ ЙОРДАНОВ – КМЕТ

                                                                       НА ОБЩИНА ВАРНА

 

ДО: Г-Н  БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ -

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

В А Р Н А

 

ДО: ПК "АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО, УСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА"

 

ДО: Г-Н ПЛАМЕН ГРАДИНАРОВ-

КМЕТ НА  РАЙОН”ПРИМОРСКИ’

ВАРНА

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Предварителен проект за Общ устройствен план на Община Варна и специфични правила и нормативи за прилагането му от Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика проведен 20,21.11.2008г. в гр.Варна 

 

В  Ъ З Р А Ж Е Н И Е

 

От собствениците на имоти в кв.”Изгрев” и местност „Сотира”в гр.Варна, представлявани от Инициативен комитет с председател Маргарит Калев тел. 0898 873 755

Адреси за кореспонденция:

Гр.Варна  9010 ул.”Евлоги Георгиев”бл.22 вх.В ап.10 Диана Маринова

Гр.Варна 9010  ж.к”Изгрев”-1 ПК 48

 

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във  връзка с изработването на нов ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ( ОУП) на гр. Варна и представянето му на НЕСУТРП на 20 и 21  ноември 2008 г., в последния вариант на плана е  заложено  трасето на булевард „Варна” да премине през  многобройни частни имоти  на граждани, които са в регулацията на града и са разположени  в местностите  „Вятърна мелница”, „Малка Кокарджа”, „Кемер Дере”, „Сотира” и др.

 

Посоченият район е на отстояние 5 км. от центъра на Варна, но в същото време е своеобразен зелен пояс, защото е разположен във височина в подножието на Франгенското плато, където няма  промишлен смог, не се задържат мъгли, няма шумове и индустриално замърсяване, а  само чист и здравословен въздух. Именно поради тези причини в квартала са  разположени двете най-големи болници на града - Военноморска болница и  ”Света Марина” (Терапевтичния Блок).

 

Считаме, че приемането на  последния вариант на ОУП с резервиране  на  нашите частни имоти  в терен, на който да бъде изградена в бъдеще магистрала, така наречения  булевард „Варна”, би замърсило сериозно района на двете най-големи болници в града. Ще бъде застрашен и унищожен единствения зелен пояс около гр.Варна.  Ще се наложи преместването на резервоарите  за снабдяване с  питейна вода на целия град, които са  разположени над „ВиК” преди пътя за Каменар. Да не говорим колко средства би коствало на Община-Варна евентуалното обещетяване на собствениците на имоти по трасето на булеварда ( вкл. места в регулация  с  размер от 600 кв.м до 2 дка и изградените  постройки от всеки собственик), като обрича населението на квартала  на тежки съдебни процедури по обжалвания.

 

Но най-важното е, че новото проектирано трасе за бул.”Варна”  е  разположено в по-голямата си част  върху  територии, обозначени като свлачищна зона, видно  от обосновката на плана.- стр13.1 от раздадения на членовете на НЕСУТРП вариант на плана теренът е обозначен, като територия в геоложки риск и потенциални свлачища .

 

Всички  ние,  собствениците на имоти в участъка между Вятърната мелница    и местността „Сотира”   по пътя  към кв.”Виница” сме против приемането на ОУП  в този му вид в участъка, планиран за  преминаване на бул.”Варна” през  нашите имоти в кв.”Изгрев” по следните аргументи по същество и във връзка с незаконно проведената процедура:

 

1. Не е логично  да бъдат изградени на късо разстояние един от друг  три успоредни булеварда (  бул.”Левски”, бул.”Христо Смирненски” и бул.”Варна), още повече, че транзитния автомобилен поток идващ от София и Бургас   е отклонен през новия мост излизащ на ЗМ „Казашко”, покрай с.Тополи,  Аксаковска панорама   и се  разклонява  към с. Кичево и курортните комплекси, без да влиза в северната част на града, където е кв.”Изгрев”.   Предлаганият в ОУП булевард „Варна”,  дублира вече  съществуващите два булеварда - „Левски” и „Христо Смирненски”. 

 

2. При одобряването на специфичните правила и нормативи и актуализацията на ОГП с устройствено зониране се предвижда транзита да преминава през Варна за Св.св. Константин и Елена и Златни пясъци, като се провежда запазване трасето на „Хр.Смирненски” след неговата реконструкция. Всяко предложение за промяна би следвало сериозно да бъде аргументирано

 

 

Околовръстният бул.”Христо Смирненски”  има възможност да бъде разширен  с още 4 платна в северна посока. Там няма построени жилищни сгради, а само ограничен брой постройки, повечето от които   сглобяеми конструкции на складове, магазини, сервизи и работилници с временен статут, построени  незаконно върху общинска земя. Тази  земя  през 70-те години е била отчуждена от Община-Варна за разширение на околвръстния път.  Ако се премахнат всички тези складове, магазини, сервизи ( за които  трябва да се потърси отговорност от Общината как са узаконени някои от тях) и  същите се преместят в промишлената зона на града,  кв.”Изгрев”  ще стане един от най-красивите квартали на гр.Варна с много зеленина и ниско застроени жилищни сгради.

 

От друга страна жалбата ни е продиктувана и от многобройни нарушения, свързани с процедурите по приемането на ОУП поради преплитане на интереси на хора  по високите етажи на властта и бизнеса в града. Тези  нарушения са както следва:

 

3. Нарушение на чл. 127, ал.1 от ЗУТ, който гласи, че „ Общите устройствени планове подлежат на обществени обсъждания по реда на чл.  121, ал. 1 преди внасянето им в експертните съвети по устройство на територията”. На 20 и 21 ноември 2008 г. се състоя НЕСУТРП в Пленарната зала на Община Варна без да е имало преди това обществени обсъждания, на които да имаме възможност  да представим  нашите доводи, изисквания и предложения по ОУП.

 

4 .Нарушения на чл. 6, ал.7 от ЗУТ   „Условията и реда за работа на експертните съвети се уреждат със заповед на органа, който ги назначава”.  В конкретния случай имаме заповед на МРРБ за съвместно заседание за Национален експертен съвет ( НЕСУТРП) и  Общински експертен съвет (ОЕСУТ), но за  ОЕСУТ нямаше заповед на Кмета и състава на комисията  по време на заседанията на 20 и 21 .11.2008 г.   бе различен от последната действаща заповед.

 

5. На членовете на  НЕСУТРП беше раздаден вариант на плана, различен  от този, който се докладваше в залата

 

6. Екологичният проект, докладван на  заседанието от инж. Людмил Икономов  не бе раздаден на членовете на Националния експертен съвет./НЕСУТРП/

 

7. Преди провеждането на НЕСУТРП за приемане на плана, друг негов вариант бе докладван и приет от Общинския съвет на Варна, като при приемането на този неясно какъв вариант се оказа, че се докладват сгрешени схеми.

 

Във връзка с направеното нелогично предложение за изместване на  трасето на бул.”Варна”различно от вече утвърденото по  булевард „Христо Смирненски” и  констатираните нарушения по процедурите за  приемане на ОУП,  молим  съответните институции да  вземат становище в рамките на  своите компетенции относно по-нататъшното приемане на ОУП-Варна. 

 

Настояваме да се разгледат сигналите за конфликт на интереси при приемането на ОУП на Варна

 

 

Прилагаме  заверено  „Вярно с оригинала” копие с подписите на  ........... собственици на имоти в кв.”Изгрев” и местност „Сотира”.

 

 

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:______________________________/ М. Калев /

 

ЧЛЕНОВЕ:1.__________________________________/  Г. Хаджитинев /

 

                      2. _________________________________/ Д. Мариинова  /

 

  3. _________________________________/ М.Вангелова /

 

  4.__________________________________/ К.Димитрова /

 

  5.__________________________________/ В. Иванова /

 

  6.__________________________________/ Т. Атанасова /

 

  7.__________________________________ / В. Янакиев /

 

  8.___________________________________/Хр. Михалева /

 

  9.___________________________________/Сн.Пенева/

В категории: Конфликтни теми

Сподели:

Коментари

0 коментара
Добави коментар
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код
 


АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
За Каменаров, БНТ и двете гледни точки

Емил Радев: "Нова директива затвърди Европа на две скорости"

Колев: "Чудесното е, че партиите се избиват, постига се очистване на обществено-политическия живот"

Марин Марковски: "В България трябва да има доживотна присъда без замяна"

Десислава Иванчев очаква присъда и на втора инстанция

Главният прокурор разпореди:"Проверка на всички къщи на гости, финансирани от Европейския земеделски фонд нареди "


НОВИНИТЕ
Булгартрансгаз“ ЕАД стартира процедура за изграждане на две компресорни станции Булгартрансгаз“ ЕАД стартира процедура за изграждане на две компресорни станции

Без камиони по магистралите днес Без камиони по магистралите днес

До 3 месеца доставят липсващия изотоп за диагностика на онкоболни До 3 месеца доставят липсващия изотоп за диагностика на онкоболни

Митко Полихронов се закле като депутат на мястото на Делян Добрев Митко Полихронов се закле като депутат на мястото на Делян Добрев

Патриарх Неофит отслужи архиерейска св. Василиева литургия в храм „Св. Неделя Патриарх Неофит отслужи архиерейска св. Василиева литургия в храм „Св. Неделя