Конфликтни теми | Здраве | Други теми | Избрано от редактора | Вяра

Тридесет и шесто заседание на Общински съвет- Варна


Сподели:
19 Декември 2018, Сряда

По предложение на ПК "Финанси и бюджет" Общински съвет- Варна реши:

-   Aктуализира бюджета на Община Варна за 2018 г.
- Приема изменения в Наредбата за финансово подпомагане на проекти на НПО-та за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора.
- Дава съгласие за отпускане на финансови средства за закупуване на спекуларен микроскоп за нуждите на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение- Варна“ ЕООД
- Дава съгласие за стартиране на съвместен проект между Община Варна и ВСУ „Черноризец Храбър“ за обучение в магистърска програма „Кръгова икономика“
- Актуализира Приложение 21
- Дава съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг
- Дава съгласие за финансиране на Асоциация „Да съхраним жената“
- Дава съгласие за издаване на Запис на заповед по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“
- Давс съгласие за финансиране на разходи за възнаграждение и осигуровки от бюджета на община Варна на членовете на екипа по проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“
- Упълномощаване на кмета на община Варна да подпише банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие“
- - дава съгласие за частична промяна на предназначението на заем поет с решение на Общински съвет- Варна
- Взема решение за упределяне на дивидента за 2018 година на общинските търговски дружества
- Дава съгласие Община Варна да отпусне финансови средства на община Аксаково за покриване на разходи по взетите решения от Общото събрание на регионалното сдружение за управление на отпадъците- регион Варна
- Приема план-сметка за дейност „Чистота“ за 2018 година
- Упълномощава кмета на Община Варна за издаване на запис на Заповед

По предложение на ПК „Здравеопазване“ Общински съвет- Варна:

- отпуска еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица;
- отпуска финансови средства за дейности и изследвания по асистирана репродукция;

По предложение на ПК „Архитектура" Общински съвет- Варна:

- Разрешава изработването на ПУП- Парцеларен план за обект: „Довеждащ канализационен колектор от село Каменар, община Варна“;
- Одобрява ПУП- ПРЗ „за смесена многофункционална сграда“ по плана на кв. Изгрев, гр.Варна;
- Одобрява ПУП- ПРЗ за урегулиран поземлен имот "за жилищни сгради", по плана на кк "Св.Св Константин и Елена", община Варна.

По предложение на ПК „Наука и образование" Общински съвет- Варна присъжда годишни поименни награди на студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати високи резултати.

По предложение на ПК „Култура и духовно развитие" Общински съвет- Варна:

- Изменя и допълва Правилника за работа на Фонд „Култура“ на Община Варна;
- Именува улица, находяща се в со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, район Приморски с наименованието „Веселина Цанкова“;
- Преименува улица, находяща се в град Варна от ул. „Азалия“ в ул. „Прилеп“;
- Преименува улица, находяща се в район „Младост“, град Варна.

По предложение на ПК „Собственост и стопанство" Общински съвет- Варна:


- Одобрява пазарни оценки и прекратява на съсобственост върху:

- имоти, находящи се в град Варна, СО "Боровец - юг"
- имот, находящ се в СО "Кочмар", град Варна
- имот, находящ се на ул. "Професор Фредерик Жулио Кюри", гр. Варна
- имоти, находящи се в СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", град Варна
- имот, находящ се в село Тополи, ул. "Д-р Атанас Липов" 33
- имот, находящ се в село Тополи, ул. "Акация" 4
- имот, находящ се в град Варна, ул. "Черешово топче" 24
- имот, находящ се в град Варна, ул. "Райна Княгина" 16
- имот, находящ се в град Варна, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 145
- имот, находящ се в град Варна, СО "Ракитника"

- Одобрява пазарна оценка във връзка с продажба на:
- имот, находящ се в град Варна, ул. "Моряшка" 8
- имот, находящ се в град Варна, кв. "Галата", ул. "Боровец" 52
- имот, находящ се в град Варна, ул. "Любов" 17
- имот, находящ се в град Варна, ул. "Ропотамо" 19
- имот, находящ се в град Варна, жк "Младост"

- Одобрява пазарна оценка и взема решение за провеждане на публичен търг за продажба на:

- Недвижим Имот, находящ се в район „Аспарухово“, ул. „Чонгора“ 6
- Недвижим Имот, район „Аспарухово“, ул. „Чонгора“ 8
- Недвижим Имот, град Варна, у. „Прилеп“
- Недвижим Имот, град Варна ул. „Балатон“ 22
- Недвижим Имот, со „Ментеше“
- Недвижим Имот, село Каменар
- Недвижим Имот, со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“
- Недвижим Имот, с. Тополи, ул. „Кестен“
- Недвижим Имот, село Каменар

- Предоставя безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Барутен погреб“ 6, ет.1 в полза на Детска градина 2

- Одобрява пазарна оценка във връзка с учредяване право на строеж върху имот, находящ се в град Варна, жк „Младост“
- Увеличава капитала на ДКЦ „Свети Иван Рилски- Аспарухово“ ЕООД

- Учеличава капитала на „СБАЛОЗ Д-р Марко Антонов Марков- Варна“ ЕООД

- Гласува капиталът на общинското дружество „Стадион Спартак“ ЕАД да бъде увеличен с 25 000 лева и да стане 2 млн. 983 хил. лева

- Дава съгласие за бракуване на ДМА, собственост на „Обреди“ ЕООД

- Поправя явна фактическа грешка

- Променя седалището и адреса на управление на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД- Варна

- Предоставя безвъзмездно за управление на имоти, в които са разположени спортни площадки, находящ се в район „Аспарухово“ в полза на ОП Спорт- Варна


По предложение на ПК „Социални дейности и жилищна политика" Общински съвет- Варна:
- Отпуска еднократна финансова помощ на лица
- Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на деца
- Приема Стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) на Община Варна

По предложение на ПК „Транспорт“ Общински съвет- Варна пределни цени на таксиметровите услуги на територията на община Варна
- минимални цени за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Варна – дневна тарифа 0,88лв. на км. И нощна тарифа 0,98лв. на км.

По предложение на ВрК „Правна комисия“ Общински съвет- Варна приема нови Правила и критерии за класиране и прием в общинските целодневни детски ясли на територията на Община Варна.

Общински съвет- Варна приема отчет от Председателя на Общински съвет - Варна за изпълнението на решенията приети на Общински съвет- Варна

Общински съвет- Варна упълномощава представителя на Община Варна за участие в извънредно Общо събрание на МБАЛ „Света Анна- Варна“ АД, насрочено за 08.01.2019г.


Източник: vlastta.com

В категории: Местна власт

Сподели:

Коментари

0 коментара
Добави коментар
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код
 


АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
Камарата на архитектите: "Сградата на детската болница е невъзможна и незаконна"

"Репортери без граници": България е в медийна гражданска война, която изборът на Гешев може да влоши

Изпълнителната комисия на БФС решава кой да наследи Борислав Михайлов

НПО превземат държавата.

Захариева пред ТАСС: "България е готова за конструктивно сътрудничество с Русия"

Петр Келнер, най-богатият чех, купува Би Ти Ви?


НОВИНИТЕ
Десетки приятели, близки и творци се сбогуваха с големия Милчо Левиев Десетки приятели, близки и творци се сбогуваха с големия Милчо Левиев

Удариха джамия в Афганистан, има над 30 убити Удариха джамия в Афганистан, има над 30 убити

Бързият влак София-Варна е блокиран до гара Левски Бързият влак София-Варна е блокиран до гара Левски

Генерална стачка в Каталуния, МВнР съветва да не пътувате натам Генерална стачка в Каталуния, МВнР съветва да не пътувате натам

Ангела Меркел: "Германското правителство няма да доставя оръжия на Турция" Ангела Меркел: "Германското правителство няма да доставя оръжия на Турция"
ЕВРОПА
Европейските лидери не взеха решение за Северна Македония и Албания Европейските лидери не взеха решение за Северна Македония и Албания

Франция, Холандия и Дания спират Скопие и Тирана за ЕС Франция, Холандия и Дания спират Скопие и Тирана за ЕС

Лидерите на страните от ЕС одобриха сделката за Брекзит Лидерите на страните от ЕС одобриха сделката за Брекзит

ЕС: "Ратифицирането на споразумението за Брекзит до 31 октомври е невъзможно" ЕС: "Ратифицирането на споразумението за Брекзит до 31 октомври е невъзможно"

Демократичната юнионистка партия блокира сделката за Брекзит Демократичната юнионистка партия блокира сделката за Брекзит