Конфликтни теми | Здраве | Други теми | Избрано от редактора | Проблясъци | Вяра

Тридесет и шесто заседание на Общински съвет- Варна


Сподели:
19 Декември 2018, Сряда

По предложение на ПК "Финанси и бюджет" Общински съвет- Варна реши:

-   Aктуализира бюджета на Община Варна за 2018 г.
- Приема изменения в Наредбата за финансово подпомагане на проекти на НПО-та за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора.
- Дава съгласие за отпускане на финансови средства за закупуване на спекуларен микроскоп за нуждите на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение- Варна“ ЕООД
- Дава съгласие за стартиране на съвместен проект между Община Варна и ВСУ „Черноризец Храбър“ за обучение в магистърска програма „Кръгова икономика“
- Актуализира Приложение 21
- Дава съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг
- Дава съгласие за финансиране на Асоциация „Да съхраним жената“
- Дава съгласие за издаване на Запис на заповед по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“
- Давс съгласие за финансиране на разходи за възнаграждение и осигуровки от бюджета на община Варна на членовете на екипа по проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“
- Упълномощаване на кмета на община Варна да подпише банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие“
- - дава съгласие за частична промяна на предназначението на заем поет с решение на Общински съвет- Варна
- Взема решение за упределяне на дивидента за 2018 година на общинските търговски дружества
- Дава съгласие Община Варна да отпусне финансови средства на община Аксаково за покриване на разходи по взетите решения от Общото събрание на регионалното сдружение за управление на отпадъците- регион Варна
- Приема план-сметка за дейност „Чистота“ за 2018 година
- Упълномощава кмета на Община Варна за издаване на запис на Заповед

По предложение на ПК „Здравеопазване“ Общински съвет- Варна:

- отпуска еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица;
- отпуска финансови средства за дейности и изследвания по асистирана репродукция;

По предложение на ПК „Архитектура" Общински съвет- Варна:

- Разрешава изработването на ПУП- Парцеларен план за обект: „Довеждащ канализационен колектор от село Каменар, община Варна“;
- Одобрява ПУП- ПРЗ „за смесена многофункционална сграда“ по плана на кв. Изгрев, гр.Варна;
- Одобрява ПУП- ПРЗ за урегулиран поземлен имот "за жилищни сгради", по плана на кк "Св.Св Константин и Елена", община Варна.

По предложение на ПК „Наука и образование" Общински съвет- Варна присъжда годишни поименни награди на студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати високи резултати.

По предложение на ПК „Култура и духовно развитие" Общински съвет- Варна:

- Изменя и допълва Правилника за работа на Фонд „Култура“ на Община Варна;
- Именува улица, находяща се в со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, район Приморски с наименованието „Веселина Цанкова“;
- Преименува улица, находяща се в град Варна от ул. „Азалия“ в ул. „Прилеп“;
- Преименува улица, находяща се в район „Младост“, град Варна.

По предложение на ПК „Собственост и стопанство" Общински съвет- Варна:


- Одобрява пазарни оценки и прекратява на съсобственост върху:

- имоти, находящи се в град Варна, СО "Боровец - юг"
- имот, находящ се в СО "Кочмар", град Варна
- имот, находящ се на ул. "Професор Фредерик Жулио Кюри", гр. Варна
- имоти, находящи се в СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", град Варна
- имот, находящ се в село Тополи, ул. "Д-р Атанас Липов" 33
- имот, находящ се в село Тополи, ул. "Акация" 4
- имот, находящ се в град Варна, ул. "Черешово топче" 24
- имот, находящ се в град Варна, ул. "Райна Княгина" 16
- имот, находящ се в град Варна, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 145
- имот, находящ се в град Варна, СО "Ракитника"

- Одобрява пазарна оценка във връзка с продажба на:
- имот, находящ се в град Варна, ул. "Моряшка" 8
- имот, находящ се в град Варна, кв. "Галата", ул. "Боровец" 52
- имот, находящ се в град Варна, ул. "Любов" 17
- имот, находящ се в град Варна, ул. "Ропотамо" 19
- имот, находящ се в град Варна, жк "Младост"

- Одобрява пазарна оценка и взема решение за провеждане на публичен търг за продажба на:

- Недвижим Имот, находящ се в район „Аспарухово“, ул. „Чонгора“ 6
- Недвижим Имот, район „Аспарухово“, ул. „Чонгора“ 8
- Недвижим Имот, град Варна, у. „Прилеп“
- Недвижим Имот, град Варна ул. „Балатон“ 22
- Недвижим Имот, со „Ментеше“
- Недвижим Имот, село Каменар
- Недвижим Имот, со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“
- Недвижим Имот, с. Тополи, ул. „Кестен“
- Недвижим Имот, село Каменар

- Предоставя безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Барутен погреб“ 6, ет.1 в полза на Детска градина 2

- Одобрява пазарна оценка във връзка с учредяване право на строеж върху имот, находящ се в град Варна, жк „Младост“
- Увеличава капитала на ДКЦ „Свети Иван Рилски- Аспарухово“ ЕООД

- Учеличава капитала на „СБАЛОЗ Д-р Марко Антонов Марков- Варна“ ЕООД

- Гласува капиталът на общинското дружество „Стадион Спартак“ ЕАД да бъде увеличен с 25 000 лева и да стане 2 млн. 983 хил. лева

- Дава съгласие за бракуване на ДМА, собственост на „Обреди“ ЕООД

- Поправя явна фактическа грешка

- Променя седалището и адреса на управление на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД- Варна

- Предоставя безвъзмездно за управление на имоти, в които са разположени спортни площадки, находящ се в район „Аспарухово“ в полза на ОП Спорт- Варна


По предложение на ПК „Социални дейности и жилищна политика" Общински съвет- Варна:
- Отпуска еднократна финансова помощ на лица
- Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на деца
- Приема Стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) на Община Варна

По предложение на ПК „Транспорт“ Общински съвет- Варна пределни цени на таксиметровите услуги на територията на община Варна
- минимални цени за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Варна – дневна тарифа 0,88лв. на км. И нощна тарифа 0,98лв. на км.

По предложение на ВрК „Правна комисия“ Общински съвет- Варна приема нови Правила и критерии за класиране и прием в общинските целодневни детски ясли на територията на Община Варна.

Общински съвет- Варна приема отчет от Председателя на Общински съвет - Варна за изпълнението на решенията приети на Общински съвет- Варна

Общински съвет- Варна упълномощава представителя на Община Варна за участие в извънредно Общо събрание на МБАЛ „Света Анна- Варна“ АД, насрочено за 08.01.2019г.


Източник: vlastta.com

В категории: Местна власт

Сподели:

Коментари

0 коментара
Добави коментар
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код
 


АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
Евродепутати в резерв

Френски художник ще си търси правата от галерия „Структура“

Защо Албания не започва преговори за присъединяване към ЕС

Делото ЕВН: Едно нищо, затрупано с килограми документи и десетки свидетели

ООН: България сред 54-те страни в света с по-малко население до 30 години

Демократите започват вътрешната борба кого да изправят срещу Тръмп


НОВИНИТЕ
Честит рожден ден на Румен Радев - президент на Република България Честит рожден ден на Румен Радев - президент на Република България

Утвърдени са близо 27 млн. лв. по схемата “де минимис" за помощ на животновъди Утвърдени са близо 27 млн. лв. по схемата “де минимис" за помощ на животновъди

В Брюксел започва 13-ото издание на Европейските дни на развитието В Брюксел започва 13-ото издание на Европейските дни на развитието

Франция, Германия и Испания ще разработват боен самолет от ново поколение Франция, Германия и Испания ще разработват боен самолет от ново поколение

Протест срещу насилието над животни във Варна Протест срещу насилието над животни във Варна
ЕВРОПА
Евродепутати в резерв Евродепутати в резерв

Защо Албания не започва преговори за присъединяване към ЕС Защо Албания не започва преговори за присъединяване към ЕС

В Брюксел започва 13-ото издание на Европейските дни на развитието В Брюксел започва 13-ото издание на Европейските дни на развитието

Ново отсяване за наследник на Тереза Мей Ново отсяване за наследник на Тереза Мей

Франция: "Ще отменим 1 млрд. евро данъчни облекчения за компаниите" Франция: "Ще отменим 1 млрд. евро данъчни облекчения за компаниите"