Конфликтни теми | Здраве | Други теми | Избрано от редактора | Проблясъци | Вяра

Двадесет и шесто заседание на Общински съвет- Варна


Сподели:
31 Януари 2018, СрядаПо предложение на ПК "Собственост и стопанство" Общински съвет- Варна:

(1) - приема „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.".
(2) - приема ред и условия за провеждане на конкурс по документи за избор на оценители на имоти и вещи - общинска собственост, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители и вземане на решение за провеждане на конкурс.
(3) - взема решение за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Яне Сандански" № 1, вх. А, ет. 1.
(4) - изпълнява решение № 4626-3(50)/24.01.2007 г. на Общински съвет
- Варна, одобряване на пазарни оценки и вземане на решение за прекратяване на съсобственост, чрез замяна на имот с идентификатор 10135.1030.298, с имот с идентификатор 10135.1030.298.1.23, находящи се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик" № 108.
(5) - предоставя право на безвъзмездно поставяне на зарядни станции за електрически автомобили върху части от имоти - общинска собственост, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона" за срок от 10 години.
(6) – избира Петя Железарска за одитор на „СБАЛПФЗ- Варна“ ЕООД.

По предложение н Комисия по приватизация и следприватизационен контрол Общински съвет- Варна реши:

(1) - приема Отчет за изпълнението на Годишния план за приватизация за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

(2) - приема Годишен план за приватизация за 2018 г.

По предложение на ПК "Финанси и бюджет" Общински съвет- Варна:

(1) - приема бюджета на Община Варна за 2018 г. по приходи и разходи и приложенията към него.
(2) – осигурява гориво за отопление на културните институти на град
Варна.
(3) – отпуска финансови средства на ТВ „Черно море" за реализиране на телевизионно предаване „Европейска Варна".
(4) – отпуска финансови средства на „Дарик радио - Варна" за съвместен медиен проект „Зала Пленарна".
(5) - отпуска финансови средства на „Радио Варна" за медийно отразяване на културни, спортни и обществени прояви в Община Варна.
(6) - отпуска финансови средства на „Труд медиа" ЕООД за медийна подкрепа за популяризиране на работата на местното самоуправление.
(7) - отпуска финансови средства за реализиране на музикално събитие „MTV представя Варна Бийч 2018".
(8) – изменя и допълва т. 13 от Приложение № 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна.
(9) - дава съгласие за предоставяне на 5 броя абонаментни карти за нуждите на Дружество на инвалидите - Варна.
(10)- сформира две паралелки в СУ „Димчо Дебелянов“

По предложение на ПК "Транспорт" Общински съвет- Варна:
(1) - приема нова Наредба за организация на движението на територията на община Варна.

По предложение на ПК "Здравеопазване" Общински съвет- Варна реши:
(1) - взема решение за продължаване на срока на Договор за управление с д-р Георги Леонидов Кобаков - управител на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД.

По предложение на ПК "Социални дейности и жилищна политика" Общински съвет- Варна:

(1)  - приема Общински анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Варна.
(2) - дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на деца.
(3) - дава съгласие за увеличаване капацитета на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция" за деца с увреждания.


По предложение на ПК "Култура и духовно развитие" Общински съвет- Варна:
(1) - дава съгласие за участие на Община Варна като партньор в проект Festival links по програма „Творческа Европа" 2014 - 2020 г., и одобряване текста на Споразумение за сътрудничество.

По предложение на ВрК "Правна комисия" Общински съвет- Варна:
(1) - задължително тълкуване на чл. 21, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна.


По предложение на ПК „Архитектура“ Общински съвет- Варна взе следните решения:

- Одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на имоти в местността „Бостан тарла“
- Одобрява решение за прекарване на ново трасе на оптичен кабел през територията на с. Каменар

По предложение на ВрК „Структури и общинска администрация“ Общински съвет- Варна:

- Увеличава числеността на персонала на „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“ със 7,5 броя длъжности


Общински съвет- Варна  упълномощава представителя на Община Варна Димитър Карбов за участие в Общо събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна" АД.


Източник: vlastta.com

В категории: Местна власт

Сподели:

Коментари

0 коментара
Добави коментар
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код
 


АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
Мария Габриел: Варна се превръща в хъб за цифрово предприемачество в Централна и Източна Европа

Откриха признаци за глобална катастрофа

Брекзит е сред най-големите безумия на това десетилетие според Андрей Ковачев

Валери Симеонов за майките на деца с увреждания: Шепа кресливи жени с уж болни деца

Защо войната Китай-САЩ тепърва започва

Последни в ЕС по умения за четене, далеч от нуждите на пазара: как Еврокомисията оцени българското образование


НОВИНИТЕ
На 27 октомври в Истанбул ще се състои четиристранна среща на върха за Сирия На 27 октомври в Истанбул ще се състои четиристранна среща на върха за Сирия

Хирургът акад. Дамян Дамянов е лекар на годината Хирургът акад. Дамян Дамянов е лекар на годината

Кремъл: Няма специални отношения между Путин и Тръмп Кремъл: Няма специални отношения между Путин и Тръмп

Заловиха пиян шофьор на ученически автобус в Бургас Заловиха пиян шофьор на ученически автобус в Бургас

Натискат Вучич Сърбия да окупира Косово, ако Прищина се сдобие с армия Натискат Вучич Сърбия да окупира Косово, ако Прищина се сдобие с армия