Конфликтни теми | Здраве | Други теми | Избрано от редактора | Проблясъци | Вяра

Проект за дневен ред на двадесетото и третото заседание на Общински съвет - Варна


Сподели:
18 Декември 2017, ПонеделникПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания и отговори на питания.

2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет" относно:
(1) - даване съгласие за поемане на дългосрочни общински дългове.
(2) - изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна и Приложение № 1 към нея.
(3) - даване на съгласие за отпускане на финансови средства на община Аксаково за Регионалното сдружение за управление на отпадъците - регион Варна.
(4) - вземане на решение за отпускане на финансови средства за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД.
(5) - вземане на решение за отпускане на финансови средства за нуждите на МБАЛ „Света Анна - Варна" АД
(6) - вземане на решение за отпускане на финансови средства за нуждите на "Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна" ЕООД.

3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство и комунални дейности" относно:
(1) - приемане на План-сметка за дейност "Чистота" за 2018 г., ведно с финансова обосновка.

4. Разглеждане на предложения за решения от ПК "Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места" относно:
(1) - одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна.
(2) - одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот по плана на со „Планова", гр. Варна.

5. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда" относно:
(1) - приемане на • Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Варна.

6. Упълномощаване на представителя на Община Варна за участие в Общо събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна" АД.

7. Освобождаваене и избор на членове на управителни, контролни органи и представители на община Варна в общото събрание на търговските дружества, собственост на Община Варна.

8. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет- Варна.

9. Дискусия с гражданите,
В категории: Местна власт

Сподели:

Коментари

0 коментара
Добави коментар
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код
 


АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
Аналогова България на опашката на дигитална Европа

Дядо Иван: Който краде от божия храм, получава възмездие

Нено Димов: АЕЦ Белене не е опасен проект, има си екооценка

Европа е пред избор: Националният суверенитет срещу покоряването й

София прилича на бит пазар, недоволен главният архитект

Огнян Минчев: България се нуждае от равнопоставени и взаимноизгодни отношения с Русия
ЕВРОПА
Европа е пред избор: Националният суверенитет срещу покоряването й Европа е пред избор: Националният суверенитет срещу покоряването й

Мадрид блокира новия състав на каталунското правителство Мадрид блокира новия състав на каталунското правителство

Зукърбърг на открито изслушване в Европарламента Зукърбърг на открито изслушване в Европарламента

Деца станаха европейски лидери за един ден Деца станаха европейски лидери за един ден

Днес в София  се провежда едно от най-важните събития за минерално-суровинната индустрия в Европа Днес в София се провежда едно от най-важните събития за минерално-суровинната индустрия в Европа