Конфликтни теми | Здраве | Други теми | Избрано от редактора | Проблясъци | Вяра

ПК „Правна комисия“


Сподели:
16 Май 2017, Вторник

Днес се проведе заседание на правната комисия.

В първа точка съветниците приеха предложение от Кмета на община Варна, относно одобряване на промени в „Правила и критерии за класиране и прием в общинските целодневни детски ясли на територията на община Варна“, приети с решение № 174-3/7/20.04.2036 г. на Общински съвет - Варна.

Според нововъведенията две точки при прием ще носи, ако детето има заболяване с над 50 процента ТЕЛК, а не както досега с над 70 на сто.
Децата ще постъпват в ясла по график, изготвен от директора на забавачницата, след изтичане на определения срок за потвърждаване при всяко класиране. Записването и приемът ще се извършват по график, направен от ръководството на яслата, след изтичане на срока за потвърждаване при всяко класиране. При неспазването му по вина на родителя детето ще отпада от приема, но ще може да участва отново с нов входящ номер. В деня на приема – дневен или полудневен, родителите ще имат ангажимента да внесат депозитна такса, определена по наредба.

Христо Атанасов, председател на комисията:
„Колеги, предложението бе разгледано и прието от комисията по здравеопазване. Там ние не подкрепихме предложението на администрацията досегашният критерий, който носи 3 точки - "Липсата на данъчно задължение на данъчно задължени лица към Община Варна, установени с влязъл в сила акт", да се промени на "Липсата на данъчни задължения към местната хазна". Тук не виждам това да е отразено, така че много моля до сесия предложението да бъде коректно изписано и да бъдат включени всички промени.“

В следващата точка съветниците приеха предложение от Кмета на община Варна, относно изменение на Приложение 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна, което бе разгледано и прието от финансовата комисия.

Става въпрос за въвеждането на две нови такси - за „План за управление на строителните отпадъци“ и за „План за безопасност и здраве“.
Одобряването на плана за безопасност и здраве ще струва на инвеститорите 30 лв., а на плана за управление на отпадъците – 25 лв. Срокът за издаването е 14-дневен. Проектът на новите текстове от месец е публикуван на сайта на общината, но измененията ще станат факт на предстоящата сесия на общинския съвет. Очакваният годишен приход в бюджета на общината от новите такси е 20 хил. лв.

В точка три беше разгледано и прието предложение от Кмета на община Варна, относно изменение и допълнение на „Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове в община Варна“.

Промени има при коефициентите в колективните спортове. Така при тях до 8 участващи отбора коефициентът ще е 1, от 9 до 14 – 1,1, от 15 до 20 – 1,2, от 21 до 30 – 1,3, а над 30 – 1,4.

В индивидуалните дисциплини коефициентът се увеличава, както следва: при състезания с до 15 участници – 1, от 16 до 30 – 1,1, от 31 до 50 – 1,2, от 50 до 70 – 1,3, и над 70 – 1,4.


В следващата точка съветниците разгледаха предложение от Кмета на община Варна, относно правилник на Сдружение „Варна - Европейска младежка столица“ за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти реализирани по програма „Варна - Европейска младежка столица 2017“ и договор за финансиране на Сдружение „Варна - Европейска младежка столица“.

Съветниците приеха няколко промени в правилника.
Променя се заглавието, което става: „Правилник за условията и реда на финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани по Програма „Варна – Европейска младежка столица 2017“ чрез Сдружение „Варна-Европейска младежка столица“.
Сдружението трябва да разработи и публично да оповести  Насоки за кандидатстване с проекти по програма „Варна- Европейска младежка столица 2017“ в срок до 15 дни.
По предложение на Христо Атанасов бе направена промяна в член 5:
По програма „Варна – Европейска младежка столица 2017“ могат да кандидатстват:
1. Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представителни младежки организации, осъществяващи дейността си на територията на Община Варна в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на политиката на Община Варна за младежта.

Христо Атанасов:
„Смятам, че частта от текста: „в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на политиката на Община Варна за младежта.“ е едно доста общо и разтегливо понятие за това предложението е да отпадне и текстът да придобие следния вид:
„По програма „Варна – Европейска младежка столица 2017“ могат да кандидатстват:
Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представителни младежки организации, осъществяващи дейността си на територията на Община Варна.“
Предложението бе прието.

Имаше предложение за изменение в чл.25:
(1) Внесените отчети се разглеждат от вътрешна комисия, назначена от управителния съвет на сдружение „Варна – Европейска младежка столица“.
(2) Комисията се състои от председател и двама члена.
Предложението бе комисията да се състои от председател на сдружението, един външен експерт и един общински съветник.

Христо Атанасов:
„Тук говорим за отчитане на проекти, а не за оценка. Мисля, че в комисията не е нужно да има общински съветник, отчетите могат да се разгледат само от членове на сдружението. Общински съветник задължително трябва да има при оценката на проектите.“

В крайна сметка съветниците направиха промени в член 25 и решиха да обсъдят предложението за промяна отново на сесия.

Комисията направи промени в Раздел 3 Отчитане на проекти, чл.24:
„Крайният отчет – финансов и съдържателен, се представя от бенефициента пред сдружение „Варна – Европейска младежка столица“ не по-късно от 15 календарни дни след приключване на проекта.“

Променен бе срокът – от 15 календарни дни на 7 календарни дни.

Биляна Раева:
„В договора ни с община Варна имаме заложени крайни дати, до които сдружението трябва да отчете реализираното и също така бихме искали да имаме сигурност от страна на нашите бенефициенти за крайния срок, до който те се отчитат до нас. Поради факта, че програмата вече закъснява много, бихме искали да дадем още една седмица на самите сдружения да реализират дейността си. По този начин им даваме допълнителна седмица.“

Съветниците гласуваха още една промяна. Тя бе в чл. 15, ал.12:
При разглеждане на постъпилите предложения, Експертната комисия ще се ръководи от следните показатели:
1. Готовност – предложенията трябва да демонстрират високо качество по отношение на темите и критериите, посочени в поканата за кандидатстване.
Точката придоби следния вид:
1. Съответствие на предложенията с целите и критериите на Програмата на сдружението.

След направените промени, съветниците гласуваха и приеха променения „Правилник за условията и реда и реда на финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани по Програма „Варна – Европейска младежка столица 2017“ чрез Сдружение „Варна-Европейска младежка столица и договор за финансиране на Сдружение „Варна - Европейска младежка столица“.


Източник: vlastta.com

В категории: Местна власт

Сподели:

Коментари

0 коментара
Добави коментар
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код
 


АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
Българската православна църква трябва да преразгледа отказа си да участва в тържествата по случай 1000-годишнината от създаването на Охридската архиепископия

Ангелкова: Тази година на 44 плажа ще има осигурен достъп за хората с увреждания

Антоний Гълъбов: Макрон иска изграждане на динамично ядро на ЕС, имаме място там

Нинова за срещата в София: Много шум за една декларация с добри пожелания

Кристалина Георгиева: Западните Балкани са там, където ние бяхме през 90-те

Юнкер: Американските санкции за Иран няма да останат без ефект